Follow

Adakah anda dibimbing oleh Kevin Zahri sendiri?

Setiap kawasan ada team leader yang tersendiri tapi setiap peserta akan dapat bimbingan Kevin Zahri melalui seminar Jom Kurus percuma. Beliau akan cuba untuk berjumpa dengan setiap peserta kawasa

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk